Behandeling manuele therapie

Hoe verloopt een behandeling van een manueel therapeut?

  1. De behandeling begint altijd met een onderzoek. Dit bestaat uit een gesprek waarin we vragen hoe de klachten zijn ontstaan, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten al bestaan, wat de klachten toe en af doet nemen. Ook vragen we naar de gezondheidstoestand en de leefgewoonten van de patiënt. Na deze inventarisatie wordt de hulpvraag in samenhang met de verwachtingen van de patiënt geformuleerd.
  2. Hierna volgt het lichamelijk onderzoek dat bestaat uit een neurologisch, orthopedisch en manueeltherapeutisch onderzoeksgedeelte.
  3. Aan de hand van de resultaten wordt de diagnose gesteld. Ook kijkt de manueel therapeut of de klachten via manuele therapie te behandelen zijn, of dat het zinvol is andere specialisten in te schakelen. Eventueel verwijzen wij u door naar de huisarts.
  4. Na het stellen van de diagnose gaat de behandeling van start. De manueel therapeut maakt hierbij gebruik van verschillende behandeltechnieken. Er wordt in de eerste plaats gebruikgemaakt van gedoseerde druktechnieken op de wervelkolom en gewrichten.
  5. De manueeltherapeut heeft als doel de gewrichtsfunctie te herstellen. Soms zijn hierbij ook manipulaties noodzakelijk. Dit wordt in de volksmond wel eens “kraken” genoemd. Deze behandelwijze is nauw verwant aan chiropractie. De gewrichten worden bij een manipulatie wat sneller bewogen, waarbij soms een knappend geluid wordt gehoord. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig, vreemd gevoel maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk
  6. Naast het toepassen van druktechnieken en eventuele manipulaties schrijft de manueel therapeut de patiënt oefeningen voor en geeft hij of zij advies over een goede houding.