Tarieven 2012

Zitting fysiotherapie € 28,50
Zitting kinderfysiotherapie nvt
Zitting manuele therapie € 40,90
Zitting oedeemtherapie nvt
Zitting bekkenfysiotherapie nvt
Zitting psychosomatische fysiotherapie € 40,90
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 40,90
Telefonische zitting € 12,50
Screening € 13,65
Intake en onderzoek na screening € 40,90
Intake en onderzoek na verwijzing € 40,90
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 55,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport nvt
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen nvt
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen nvt
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen nvt
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen nvt
Groepszitting van meer dan tien personen nvt
Toeslag voor uitbehandeling € 13,25
Inrichtingstoeslag € 6,65
Toeslag buiten reguliere werktijden nvt
Instructie/overleg ouders van de patiënt nvt
Niet nagekomen afspraak € 28,50
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostprijs
Eenvoudige, korte rapporten € 28,50
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 55,00

DISCLAIMER

Hoewel wij er naar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij u niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies. Praktijk voor Fysiotherapie Bomenbuurt aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Tevens sluit onze praktijk elke aansprakelijkheid uit voor schade die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik van), het vertrouwen op, of (het nalaten van) acties ondernomen naar aanleiding van de gepubliceerde informatie op deze website.