Behandeling Psychosomatiek

Hoe komt u weer in balans?

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt u in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid.
Deze fysiotherapeut werkt volgens het bio-psycho-sociale model. Dat houdt in dat hij/zij de lichamelijke, psychologische en sociale aspecten, waaronder uw leef- en werkomstandigheden, bij de behandeling betrekt.

Allereerst zal er een gesprek en een onderzoek plaats vinden gericht op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke klachten en de psychische gesteldheid.
Afhankelijk van uw hulpvraag, het gesprek en het onderzoek, worden de doelen bepaald en een therapieplan opgesteld.

Er wordt van u een eigen inbreng en actieve inzet gevraagd en verwacht !!!

Het doel van de therapie kan zijn:

  • Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en de factoren die mogelijk de klachten in stand houden
  • Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem.
  • Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
  • Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaams-bewustwording.
  • Het aanvoelen en respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
  • Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
  • Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met de klachten.
  • Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed worden.

Samenwerking met deskundigen.

Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten vraagt veelal om een samenwerking met deskundigen zoals huisarts, specialist, psycholoog, of bedrijfsarts.
Uiteraard horen daarbij tussentijdse evaluaties en rapportages.Het op elkaar afstemmen van behandelplannen vergroot immers de kans op sneller herstel.

De therapie kan zowel individueel als in een groep plaats vinden. Ik geef alleen individuele behandelingen.

Zorgverzekeraars vergoeden (mits aanvullend verzekerd) deze specialistische vorm van fysiotherapie. 
Als u deze begeleiding wilt ontvangen nodig ik u uit voor een vrijblijvend gesprek. 

Hans Samson: 06 46 395 380