Hyperventilatie

Hyperventilatie is eigenlijk een moeilijk woord voor een eenvoudig verschijnsel. Dat zal je duidelijk zijn wanneer we het woord voor je vertalen. Hyperventilatie bestaat uit een samenvoeging van twee woorden hyper en ventilatie. 'Hyper' betekent zoiets als 'veel' of 'overmatig'. 'Ventileren' kan men simpelweg vertalen door het woord 'ademen'. Hyperventilatie betekent dus sterk ademen. Maar hyperventilatie vertalen met zeer sterk ademhalen is eigenlijk onvoldoende; er moet nog iets bij. Immers iedereen ademt wel eens sterk. Je krijgt daar geen klachten van. We spreken in die gevallen dan ook niet van hyperventileren. Wat er nog bij hoort is dat we bij hyperventilatie sterker ademen dan het lichaam nodig heeft: een teveel aan adem!

De klachten die ontstaan bij hyperventilatie

Mensen met hyperventilatieklachten hebben een groot aantal verschillende klachten die allemaal terug te voeren zijn op het hyperventileren. En dat is nogal een lange lijst. Voordat je de lijst doorneemt is het goed te beseffen dat:

• niemand al deze klachten tegelijk zal hebben.

• iedereen weer andere klachten kan hebben.

• de klachten van tijd tot tijd sterk kunnen wisselen.